Individueel systemisch werk

Individueel Systemisch Werk is een zeer krachtige interventie waarbij je werkt met het krachtenveld binnen een familiesysteem. In een familiesysteem kunnen allerlei verstrikkingen of verbindingen zijn die beperkingen opleveren in het dagelijks leven.

Via een opstelling worden verstrikkingen losgemaakt en kan opnieuw verbinding worden gemaakt met de eigen kracht en keuzevrijheid!

Tijdens de opstelling brengen we energieblokkades (ook wel familieverstrikkingen genoemd) in beeld. Je vormt  een veld van energie waarbinnen de dynamiek rondom de vraag van de opsteller zichtbaar wordt. Dit kan door middel van een tafelopstelling of bijvoorbeeld vloerankers plaatsvinden. Vanuit het thema dat je inbrengt plaats je intuïtief de belangrijkste betrokkenen in het veld. Er wordt gekeken naar het (energie)veld dat hier ontstaat. Alle posities worden ingevoeld en informatie uitwisseling vind plaats. Binnen dit veld wordt gewerkt om de verstrikkingen helder te krijgen. Vervolgens worden deze bindingen door systemische interventies vrij gemaakt en wordt de oorspronkelijke ordening herstelt.

Een opstelling laat snel en zonder veel woorden zien wat de onbewuste oorzaak is achter ons gedrag. Opstellingen helpen om de tot nu toe verborgen verbanden te zien met het grotere geheel waar we onderdeel van zijn. Pas als de verstrikkingen en blokkades zichtbaar zijn, kunnen we nieuwe mogelijkheden vinden om ons op liefdevolle wijze los te maken van hardnekkige patronen.

Een opstelling kan aan het licht brengen hoe de verhoudingen tussen jou en je partner of tussen jou en je gezinsleden zijn. Het kan je helpen een oplossing te vinden voor (zowel persoonlijke als zakelijke) conflicten of wederkerende patronen.

Een opstelling kan ook worden ingezet om inzicht te krijgen in achtergronden of dynamieken bij ziekte of symptomen.

Het kan je als ondernemer inzicht geven in hoe je je bedrijf nieuw leven in kan blazen of welke reden er ligt achter het niet succesvol zijn van jezelf of je bedrijf.

Inzichten, oplossingen, vragen over patronen, emoties of het systeem waar je je in bevind (familie, bedrijf, gezin) je kunt dit systemisch bekijken en hierdoor inzicht opdoen of weren aan een oplossing.

Door op een intuïtieve manier te verbinden met het systeem komt er informatie naar voren. Door te werken met elementen kun je in jouw energetische veld balans brengen waardoor je blokkades kunt oplossen of inzicht krijgt in situaties.