Opleiding Intuïtieve opstellingen en systeemopstellingen

De unieke opleiding Intuïtieve opstellingen en systeemopstellingen is een krachtige opleiding welke een systemische benadering geeft van het oplossen van problemen.

In het kort.

De opleiding is bedoeld voor mensen met een mensgericht beroep. Leidinggevenden, managers, leraren, therapeuten en coaches. Door deze methodiek te integreren in de dagelijkse praktijk, tezamen met de methodiek(en) waar je tot nu toe in bent opgeleid, geeft dit een prachtig kader waarbinnen vele mogelijkheden ontstaan om, zowel het individu als het systeem, te begeleiden en te coachen op diepere lagen.

Wat ga je leren?

 • Begeleiden van een familieopstelling in groepen
 • Fenomenologisch waarnemen
 • Formuleren van een goede hulpvraag
 • Zorgen voor het scheppen van een veilige ruimte
 • Systemisch coachen
 • Werken met energie
 • Werken met het genogram
 • Innemen en opschonen van de psychische ruimte
 • Inzicht in de verschillende wetten, dynamieken en verstrikkingen
 • Je gaat praktisch aan de slag
 • Oefenen met vakgenoten

Waar werk je naar toe?

Waar werk je naar toe?

 • Na voltooiing van de opleiding kun je zelf opstellingen begeleiden individueel als in een groep. Je bent vakbekwaam en weet hoe je het geleerde in de praktijk brengt.
 • Je kan een genogram maken, belangrijke dynamieken/verstrikkingen onderscheiden en deze begeleiden in een opstelling.
 • Je hebt kennis van de werking van  de drie verschillende gewetens (persoonlijk- groeps en - spiritueel geweten),
 • Je leert een nieuw perspectief te openen door essentiële vragen te stellen over het (Familie) systeem, waardoor de cliënt inzicht krijgt in haar/zijn systemische positie.
 • Je kan patronen uitleggen en de cliënt bewust inzicht geven in zijn of haar -tot dan toe- onbewuste (systemisch) patronen/verstrikkingen.
 • Je kunt het verlangen van de cliënt opstellen en bent in staat systemische interventies toe te passen.
 • Je bent in staat de juiste helende zinnen (wordings) toe te passen in opstellingen en volgt de opstelling zonder te willen 'fixen'.

Certificaat

Na het volgen van deze 12-daagse opleiding ontvang je het diploma: ‘opleiding intuïtieve opstellingen en systeemopstellingen’

De Herkomst

Veel problemen en blokkades vinden hun oorsprong in het systeem van herkomst. Deze worden vanuit het systeem energetisch en intuïtief waargenomen en kunnen op diep niveau in beweging worden gebracht.

Het mooie daarbij is dat door op deze niveaus energie in beweging te brengen, op fysiek niveau veelal veranderingen kunnen worden waargenomen. Psychologisch geeft de systemische benadering inzicht welke nodig is om veranderingen tot stand te kunnen brengen. Energetisch stelt het mensen in staat om werkbare oplossingen te vinden waar ze voorheen niet toe in staat waren. Bovendien beïnvloed je wanneer je werkt met deze krachtige velden van energie, bijzondere transformaties!

Systemen

In alle systemen waar mensen deel van uitmaken, bestaan/ontstaan trauma’s en patronen. Je krijgt inzicht in de patronen en symptomen, welke zich uiten in het gedrag, emoties en denken van de cliënt. Welke verstrikkingen en systemische dynamieken leiden tot welke psychische en emotionele problemen? Meer generationele patronen worden zichtbaar, waardoor een scala aan interventies mogelijk wordt om  het systeem te begeleiden, waardoor het systeem zichzelf kan helen.  Ieder systeem streeft naar genezing, heling en balans.

Vanaf de start van de opleiding begeleid je opstellingen, ook in intervisiebijeenkomsten. We oefenen veel. Vanaf dag één leer je objectief, zonder interpretatie en met respect voor het gehele systeem, systemisch waar te nemen en te interveniëren.

In systeembenadering gelden andere ordeningen en wetten dan op het individueel psychologisch niveau. Naast het individueel coachen leer je de hulpvraag systemisch te benaderen. Intuïtief en fenomenologisch waarnemen, in combinatie met de technieken van het systemisch coachen worden aangeleerd en geoefend.

Systemisch Coachen

Systemisch Coachen wordt op steeds meer plekken ingezet. Ook als je besluit om geen systemisch coach te worden, is onze opleiding een enorme persoonlijke en professionele verrijking. Inzicht in jouw systeem, maakt vrij en is zeer helend!

Het is een prachtige en diepgaande aanvulling op jouw werk als leidinggevende, coach of therapeut.

Schrijf je nu in voor de opleiding Intuïtieve opstellingen & systeemopstellingen!


Download de studiegids:

Studieplan Opleiding Intuitief Opstellen En Systeemopstellingen
PDF – 315,0 KB 241 downloads