Bewustzijnsverandering door rituelen

Rituelen helpen ons om in een bepaalde gemoedstoestand te komen. Ademhaling kan hierin een instrument zijn, concentratie, trance en ook opstellingen. Wanneer je een van deze methoden onderzoekt merk je dat allen een bewustzijnsverandering op gang brengen, je hersengolven veranderen en er ontstaan mogelijkheden. Wanneer je een trance kunt beleven kun je je bewustzijn vergroten en contact maken met velden van energie. Je kunt deze velden onderzoeken, informatie opdoen uit deze velden en leren deze informatie te interpreteren!

In en uit velden stappen is een sjamanistische vaardigheid. Echter iedereen kan het in een bepaalde mate leren. We kunnen het in onze verbeelding. Onder hypnose. Onder invloed van middelen maar ook in opstellingen.

We roepen een veld aan. Creëren een holding space en als door magie ontstaat contact met de intelligentie van het veld. Wij zijn reeds lang ons oorspronkelijke multidimensionale zicht kwijt. Voorheen zagen wij velden van licht als draden op een weefgetouw. We konden krachten aan elkaar knopen en letterlijk bergen verzetten..

Tegenwoordig zijn veel mensen weer in staat tot het voelen van de bewegingen van de energie. Al ziet nog niet iedereen waar we mee te maken hebben.

Wanneer we ons openstellen wordt ons dat geopenbaard. Een manier om ons voelen in te zetten en velden van energie te onderzoeken is het doen van rituelen.  Een ritueel is het doen van een opstelling. Dit is een eenvoudige en zeer werkzame methode. Je vraagt het veld om toegang en je kunt zien waar het veld blokkeert en om heling vraagt. Door je innerlijke bewegingen te volgen breng je de geblokkeerde energie in beweging en kan er transformatie en heling plaatsvinden!

In het ritueel van de opstelling kun je veel zaken opstellen. Vragen die je hebt, problemen die je ervaart, ziektes, wezens, thema's, samenlevingen, landen, planeten, zelfs de kosmos of zijn wetten. Een dergelijk ritueel kan ons veel informatie geven en ons leren hoe wij ons verhouden tot hetgeen we opstellen.  

Wanneer we opstellen krijgen we toegang tot dimensies. We stappen een andere wereld in en volgen op gevoel het pad en de beweging die wordt aangereikt. Ben je helder waarnemend kun je ook beelden, wezens en energiestromen waarnemen. Informatie ontvangen of gevoelens beleven.

Deze informatie samen leidt naar helende bewegingen en schept mogelijkheden voor transformatie.

 

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.